Herroepingsvoorwaarden en formulier

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Girlslove2play
Dodaarslaan 52, 3645 JE Vinkeveen
info@girlslove2play.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

- [Naam consumenten(en)]

- [Adres consument(en)]

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Modelformulier voor herroeping downloaden

Mocht je interesse hebben in het aanschaffen van een team outfit

met sponsor bedrukking, namen en / of rugnummers neem dan contact

met ons op via het mail icoon of contact formulier dan maken we daar 

een interessant voorstel voor.

Nieuw Design al dan niet volgens club kleuren is wat ons betreft ook mogelijk.

Dit is voor onze partner Muta Sport Nederland B.V. dagelijks werk

 en met onze inbreng wordt het een uniek Girlslove2play design! 

Girlslove2play is een onderneming van Sandy Smits-Kooijman in Vinkeveen, tel: 0031 (0)6  244 08792, email: info@girlslove2play.nl, kvk nr: 65895819, BTW nr.:NL173375297B01